พิมพ์

ขั้นตอการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่จากช่องทางดังนี้

สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

สั่งซื้อด้วย E-mail

มีขั้นตอนดังนี้

  1. ส่ง Email celebrity cartoon porn
    พร้อม ชื่อ Package ที่ต้องการ และข้อมูลอื่นเพิ่มเติม(ถ้ามี) ไปยัง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : เวลาทำการของการตอบ email [วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.เว้นวันหยุดราชการและนักขัตกฤกษ์]

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-611-3307 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้

หมายเหตุ : เวลาทำการของการตอบ email [วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.เว้นวันหยุดราชการและนักขัตกฤกษ์]

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หารท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-611-3307 เท่านั้น