ถาม-ตอบ

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

ถาม-ตอบ

What is "ToGetWeb.com"

ToGetWeb.com is an Instant Website. Allow you free celebrity sex videos
to manage and organize your contents in the Website. It's user friendly Instant Website. As long as you can use the internet, you will be able to manage your own website as you are a Programmer yourself. Instant Website has an efficiency formats and options, it's easy to construct and edit your contents 24 hrs.

ToGetWeb.com suite for whom

ToGetWeb.com suites for those who want to have their own website for personal, company, educate website, or community. It is the efficiency website that you easily construct professionally.

ToGetWeb.com has really absolutely free website service or not ?

ToGetWeb.com will not charge anything for free trial package, but you have to follow the agreement condition for registration.

When you can manage and organize and edit your website ?

You can manage and organize and edit your website anytime you want.

ToGetWeb.com 's package has lower cost than other website, then it will have less options as well ?

ToGetWeb.com is an Instant Website which is a user friendly and has the most options in Thailand. We have a great pleasure to offer you the high efficiency system in reasonable price for all members. We continuing develop the system with the high technology consistently which we have many experiences in instant website system for long time.

Don't have any knowledge of website, will you can construct your own website ?

It's easy, because ToGetWeb.com system designed for everyone who don't have any skill in computer and you don't have to be a programmer to do programming or waiting for the programmer to update or edit your contents. As long as you have basic knowledge of computer or just you can serve internet that's enough for construction your own website professionally.

How to do to get into ToGetWeb.com

Fist, your have to fill up the form for registration, next, fill up the form all the details you want to open new website, after that you will get your personal website. (can view the video tutor that will demonstrate you how to process )

How to do when Login to the website in the first time.?

After logged in, click Edit website, the manual management page will appear on the right corner menu, which will explain how to do in each sections or you can view the video how to construct the website at Help and Support, where in the right of the management page or just type url.www.togetweb.com/demo-system.html to view the video

If have Domain Name from other website, can be used in ToGetWeb.com or not ?

If you already have Domain Name, can be used in ToGetWeb.com by amendment your DNS of Domain transfer to ms1.togetweb.com and ns2.togetweb.com then report the Domain at redirect, URL website to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it our web manager will transfer your domain to ToGetWeb.com free of charge.

After registered and made the payment, will able to change Package ?

Absolutely can, only pay the amount to meet the value of the new Package you chose and send the transfer slip include URL and password. After received your requirement, your new package will upgraded within 24 hrs. The expired date will be renewal according to usage .

Don't know how to manage or construct the new website, how should do.

There for the web manager of ToGetWeb.com has experiences and skills to help users use the system efficiency. We prepared Manual and demonstration video for new users affectively. Go to URL www.togetweb.com/demo-system.html which has system manual in there.

รับทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, เปิดร้านค้าออนไลน์, เปิดร้านฟรี, เปิดร้านค้าฟรี, สร้างร้านค้า, ร้านค้าสำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป, สินค้าออนไลน์, เว็บฟรี, เว็บขายของ, เว็บขายของออนไลน์, ทำเว็บไซต์, ทำเว็บฟรี, ทำเว็บสำเร็จรูป, ออกแบบเว็บ

Copyright 2010 ToGetWeb.com

C.Merit intertrade Company Limited.

support@togetweb.com