รับทำโปรเจคเขียนโปรแกรม

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

อีเมล พิมพ์ PDF

รับเขียนโปรแกรมดังนี้

 1. รับเขียน Desktop Application (VB.NET) และฐานข้อมูล MySQL
 2. รับเขียน Website ที่ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล indian celebrity porn
  MySQL

ระบบตัวอย่างที่เคยพัฒนา ทั้ง Web Site, Desktop Application

 • ระบบ จัดการร้านขายหนังสือ
 • ระบบ จัดการร้านขายอุปกรณ์คอมเตอร์
 • ระบบ ขายสินค้า (POS) + Barcode
 • ระบบ จัดการค่าน้ำ-ค่าไฟ
 • ระบบ กองทุนหมู่บ้าน
 • ระบบ ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ท่านสามารถส่งขอบเขตของงานหรือตัวอย่างระบบงานมายัง Email ของเรา
  ทางเราจะทำการประเมินราคาของระบบงานนั้นๆซึ่งราคานั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบงานนั้น
 2. หลังจากทำการตกลงราคาแล้วทางเราจะให้ท่านมัดจำเงินเมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว 50% ของราคาที่ตกลงกันไว้
 3. เมื่อได้รับเงินแล้วทางเราจะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ท่านตามวันและเวลากำหนด
  และในระหว่างการทำงานเราจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ
 4. เมื่อทำจนแล้วเสร็จทางเราจะทำการนัดวันและเวลาในการส่งมอบงาน
  เพื่อให้ท่านมารับงานที่สั่งทำไว้พร้อมทั้งชำระเงินที่เหลืออีก 50% จากราคาที่ทำการตกลงกันไว้

ข้อกำหนดในการแก้ไขงานโปรแกรมต่างๆ

 1. ทางเราจะทำการแก้ไขในส่วนของ bug หรือ แก้ไขบางส่วนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
  ของโปรแกรมที่เขียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของระบบงานในขอบเขตงานเดิมเท่านั้น
 2. หากมีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตระบบงานเดิมที่ทำไปแล้วเสร็จจะมีการคิดเงินเพิ่ม
  ในส่วนที่มีเพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสมของระบบงานนั้นๆ
  เช่น ลูกค้าทำระบบซื้อขายเครื่องจักร จากเดิมที่คุยขอบเขตของงานไม่มีระบบการตัดบัตรเครดิต
  แต่ภายหลังต้องการเพิ่มระบบงานส่วนนี้ทางเราก็จะทำการคิดเงินเพิ่ม เป็นต้น