รับทำโปรเจคเขียนโปรแกรม

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

E-mail Print PDF

รับเขียนโปรแกรมดังนี้

 1. รับเขียน Desktop Application (VB.NET) และฐานข้อมูล MySQL
 2. รับเขียน Website ที่ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล celeb free porn
  MySQL

ระบบตัวอย่างที่เคยพัฒนา ทั้ง Web Site, Desktop Application

 • ระบบ จัดการร้านขายหนังสือ
 • ระบบ จัดการร้านขายอุปกรณ์คอมเตอร์
 • ระบบ ขายสินค้า (POS) + Barcode
 • ระบบ จัดการค่าน้ำ-ค่าไฟ
 • ระบบ กองทุนหมู่บ้าน
 • ระบบ ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ท่านสามารถส่งขอบเขตของงานหรือตัวอย่างระบบงานมายัง Email ของเรา
  ทางเราจะทำการประเมินราคาของระบบงานนั้นๆซึ่งราคานั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบงานนั้น
 2. หลังจากทำการตกลงราคาแล้วทางเราจะให้ท่านมัดจำเงินเมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว 50% ของราคาที่ตกลงกันไว้
 3. เมื่อได้รับเงินแล้วทางเราจะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ท่านตามวันและเวลากำหนด
  และในระหว่างการทำงานเราจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ
 4. เมื่อทำจนแล้วเสร็จทางเราจะทำการนัดวันและเวลาในการส่งมอบงาน
  เพื่อให้ท่านมารับงานที่สั่งทำไว้พร้อมทั้งชำระเงินที่เหลืออีก 50% จากราคาที่ทำการตกลงกันไว้

ข้อกำหนดในการแก้ไขงานโปรแกรมต่างๆ

 1. ทางเราจะทำการแก้ไขในส่วนของ bug หรือ แก้ไขบางส่วนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
  ของโปรแกรมที่เขียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของระบบงานในขอบเขตงานเดิมเท่านั้น
 2. หากมีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตระบบงานเดิมที่ทำไปแล้วเสร็จจะมีการคิดเงินเพิ่ม
  ในส่วนที่มีเพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสมของระบบงานนั้นๆ
  เช่น ลูกค้าทำระบบซื้อขายเครื่องจักร จากเดิมที่คุยขอบเขตของงานไม่มีระบบการตัดบัตรเครดิต
  แต่ภายหลังต้องการเพิ่มระบบงานส่วนนี้ทางเราก็จะทำการคิดเงินเพิ่ม เป็นต้น