บริการดูแลเว็บไซต์ และ ออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บสำเร็จรูป TOGETWEB free celebrity sex video

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

บริการดูแลเว็บไซต์ และ ออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บสำเร็จรูป TOGETWEB

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป TOGETWEB โดยบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เว็บ

สำเร็จรูปของ TOGETWEB แต่ต้องการรูปแบบดีไซน์เฉพาะตัวตรงกับธุรกิจของท่าน แบ่งการ

บริการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

รายละเอียดบริการออกแบบ

- 1 โลโก้

- 1 flash

- ทำให้ google รู้จักเว็บ*

- ตั้งค่าสถิติเข้าชมเว็บ*

- สร้างอีเมล์ให้ 1 account*        

อัตตราค่าบริการ
STANDARD 1000 บาท
PREMIUM 1500 บาท
EXCLUSIVE 2000 บาท
PLATINUM 2000 บาท

**หมายเหตุ** เฉพาะ PREMIUM EXCLUSIVE และ PLATINUM ที่มีบริการทำให้ google รู้จักเว็บ / ตั้งค่าสถิติเข้าชมเว็บ /สร้างอีเมล์ให้ 1 account

รายละเอียดบริการ

- อัพเดทข้อมูล ลูกค้าต้องส่งข้อมูลมาให้กับทางเรา

- ดูแลระบบ กรณีเว็บล่ม หรือ มีปัญหา error ต่างๆ

แพ็คเก็จ รายเดือน รายปี ส่วนลด
STANDARD 500 บาท
6000 บาท -
PREMIUM 500 บาท 6000 บาท -
EXCLUSIVE 500 บาท 5400 บาท 10%
PLATINUM 500 บาท 4800 บาท 20%

บริการออกแบบให้ในครั้งแรกและดูแลเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ที่ทางลูกค้าต้องการอัพเดทบนเว็บไซต์ของท่าน พร้อมทั้งดูแลระบบ กรณีเว็บล่ม และปัญหาอื่นๆ ในการใช้งาน


แพ็คเก็จ ค่าใช้จ่ายรายปี ส่วนลด
STANDARD 6500 บาท -
PREMIUM 6500 บาท -
EXCLUSIVE 5850 บาท 10%
PLATINUM 5200 บาท 20%

**หมายเหตุ** ค่าบริการทุกบริการไม่ยังไม่รวมกับค่าใช้จ่าย Package เว็บไซต์สำเร็จรูป