สร้างหน้าเว็บและเรียกใช้ระบบต่างๆ

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

E-mail Print PDF

ชมวีดีโอสาธิต

สร้างหน้าเว็บและเรียกใช้ระบบต่างๆ

1.รายการหน้าเว็บเพจ

เข้าไปที่เมนู “หน้าเว็บ

1.1 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “ดูหน้าเว็บเพจ” ระบบจะแสดงลิสต์รายชื่อหน้าเว็บเพจที่แสดงบนเว็บไซต์ และสามารถคลิกที่ชื่อของหน้าเว็บเพจเพื่อต้องการแก้ไขข้อมูล

1.2 ตัวอย่างเช่นต้องการแก้ไข หน้าเกี่ยวกับเรา celebrity sex tape
คลิกเลือกหน้าเว็บเพจนี้

1.3 เพิ่มข้อมูล meta keywords (หมายถึงการเพิ่ม keywords สำคัญของเว็บไซต์ ซึ่งจะเก็บไว้ในโค้ดให้ searh engine เก็บข้อมูลได้)

1.4 เพิ่มข้อมูล meta description (หมายถึงการเพิ่มรายละเอียดสำคัญของเว็บไซต์ ซึ่งจะเก็บไว้ในโค้ดให้ searh engine เก็บข้อมูลได้)

1.5 เลือกหน้าเพจแม่ข่าย กรณีที่ต้องการทำเป็นเพจหลัก ก็ไม่จำเป็นต้องเลือก

1.6 ชื่อ seo ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

1.7 เลือกระบบต่างๆ ที่จะวางในหน้าเว็บไซต์ โดยจะสังเกตุการแสดงระบบได้ที่ภาพ ถ้าระบบที่ P1-3 จะแสดงด้านซ้ายมือ ดังภาพตัวอย่าง

1.8 เลือกแสดงลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ได้

1.9 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

1.10 ใส่ลิงค์ภายนอก เช่นกรณีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น และสามารถเลือกการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ใหม่

1.11 เมื่อเมาส์ชี้ไปยังส่วนใด สามารถกำหนดรูปภาพแทนสัญลักษณ์ลูกศรได้

1.12 กดปุ่ม "ปรับปรุงหน้าเพจ" เพื่อทำการยืนยัน


2. เพิ่มหน้าเว็บเพจ

เข้าไปที่เมนู “หน้าเว็บ

2.1 คลิกเลือกที่เมนูย่อย “สร้างเว็บเพจใหม่

2.2 ใส่ชื่อหน้าเว็บเพจ

2.3 เลือกหน้าเพจแม่ข่าย ถ้าหากเลือกเพจที่สร้างนี้จะไปเป็นเมนูย่อยของหน้าแม่ข่ายนั้น

2.4 ใส่ชื่อ SEO ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งควรจะเป็นชื่อ keyword หลักของหน้านั้น

2.5 ใส่ชื่อหัวข้อ

2.6 เพิ่มข้อมูล meta keywords  (หมายถึงการเพิ่ม keywords สำคัญของหน้านั้น ซึ่งจะเก็บไว้ในโค้ดให้ searh engine เก็บข้อมูลได้)

2.7 เพิ่ม Meta Description  (หมายถึงการเพิ่มรายละเอียดสำคัญของหน้านั้น ซึ่งจะเก็บไว้ในโค้ดให้ searh engine เก็บข้อมูลได้)

2.8 เลือกระบบต่างๆ ที่จะวางในหน้าเว็บไซต์ โดยจะสังเกตุตำแหน่งการแสดงระบบได้ที่ภาพ เช่น ในภาพตัวอย่างตำแหน่ง P1-3 ระบบจะแสดงทางด้านซ้ายมือ P4-9 ระบบจะแสดงทางด้านขวามือ(หมายเหตุ ไม่สามารถเลือกระบบเดียวกันได้ต่อหนึ่งหน้าเว็บเพจ)

2.9 เลือกแสดงลิงค์ที่หน้าเว็บไซต์

2.10 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

2.11 ใส่ลิงค์ภายนอก เช่นกรณีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น และสามารถเลือกการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ใหม่

2.12 เลือกภาพมาแสดงในส่วนของข้อความ

2.13 สามารถกำหนดรูปภาพแทนสัญลักษณ์ลูกศรได้ เมื่อเมาส์ชี้ไปยังส่วนใดๆ  

2.14 กดปุ่มยืนยัน "สร้างหน้าเพจ"

2.15 กลับไปยังหน้า "ดูหน้าเพจ' จะแสดงหน้าเพจที่สร้างขึ้นมา

หมายเหตุ

การกำหนดระบบ ในหน้าเพจเดียวกันไม่สามารถใช้ระบบเดียวกันได้